mandag 29. mai 2017

Nye Høyesterettskjennelser kommentert av Wiersholm

Redaksjonen i Rettsdata Sivilprosess peker ut og kommenterer nye kjennelser fra Høyesterett

Høyesterett avsier mange dommer og kjennelser, både i avdeling og ankeutvalg, som viser til bl.a. tvistelovens og domstollovens bestemmelser. Det krever innsats å holde oversikt over hvilke av avgjørelsene innen sivilprosessen som frembringer noe nytt, er viktige eller på andre måter sentrale.

Redaksjonen i Gyldendal Rettsdata Sivilprosess - advokatfirmaet Wiersholm - gjør denne jobben for deg!

Advokat og partner i Wiersholm Stephan Jervell er hovedredaktør i Rettsdata Sivilprosess. Hans medredaktører fra samme firma er advokatene Ronny Lund og Sindre Bogen.

Sindre Bogen har nå foretatt en ny, grundig gjennomgang av all Høyesterettspraksis, og har skrevet korte sammenfatninger av de viktigste. Disse sammendragene finner du ved å velge "Min arbeidsflate" når du er pålogget rettsdata.no - og deretter spesialfaget "Sivilprosess". Når du har åpnet spesialfaget "Sivilprosess", klikker du på fanen "Aktuelt og nyheter" for å lese de siste sammendragene av sivilprosessavgjørelser fra norsk Høyesterett.

En rekke av Rettsdatas redaksjoner kommenterer og refererer ny praksis - i hovedsak fra Høyesterett - fortløpende. Følg derfor med på de respektive spesialfagenes "Aktuelt og nyheter"-fane. Der finner du også annet relevant for ditt rettsområde: bl.a. lovendringer, forslag til lovendringer, nye forskrifter, høringer, kurs og mye annet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar